• 176
  recenzji
  23 z oceną
 • 19
  pozytywnych
  recenzji
 • 4
  negatywne
  recenzje
 • 153
  recenzje
  bez oceny
 • 6.8
  średnia
  ocena
 • 83%
  pozytywnych
  recenzji
 • 1.0
  stopień
  odrębności

Ostatnio ocenione

Najwyżej ocenione

Najniżej ocenione

Najbardziej odrębnie ocenione