Szanujemy Twoją prywatność i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Razem z naszymi partnerami wykorzystujemy też pliki "cookie".
Zamykając ten komunikat potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz jej treść.

Integracja

Czym jest integracja

Integracja ze źródłem umożliwia automatyczne pobieranie danych z recenzji (np. krytyka, ocenę itp.) po podaniu tylko URL recenzji i kliknięciu w przycisk "Pobierz ze źródła".

Pobieranie danych

Pobieranie danych odbywa się poprzez pobranie zawartości odpowiednich znaczników HTML. Aktualnie obsługujemy dwa sposoby pobierania danych: nasze znaczniki i Open Graph. Obie metody można używać jednocześnie lub zamiennie. Poniżej można zobaczyć jak należy zmodyfikować kod HTML recenzji.

Film, serial lub program

Nasze znaczniki

Dodaj klasę mediakrytyk_movie do znacznika zawierającego film, serial lub program.
<div class="mediakrytyk_movie">Strażnicy Galaktyki</div>
Warto po nazwie podać rok filmu, serialu lub programu. Ułatwi to poprawne dopasowanie.
<div class="mediakrytyk_movie">Strażnicy Galaktyki 2014</div>
Zamiast nazwy możesz podać id lub url filmu, serialu lub programu od nas lub z Filmwebu.
<div class="mediakrytyk_movie">2486</div>
<div class="mediakrytyk_movie">594357</div>
<div class="mediakrytyk_movie">https://mediakrytyk.pl/film/2486/straznicy-galaktyki-2014</div>
<div class="mediakrytyk_movie">https://www.filmweb.pl/film/Stra%C5%BCnicy+Galaktyki-2014-594357</div>

Open Graph

Dodaj znacznik meta article:movie zawierający film, serial lub program.
<meta property="article:movie" content="Strażnicy Galaktyki 2014" />

Krytyk

Nasze znaczniki

Dodaj klasę mediakrytyk_critic do znacznika zawierającego krytyka.
<div class="mediakrytyk_critic">Tomasz Raczek</div>
Zamiast nazwy możesz podać id lub url krytyka.
<div class="mediakrytyk_critic">360</div>
<div class="mediakrytyk_critic">https://mediakrytyk.pl/krytyk/360/tomasz-raczek</div>

Open Graph

Dodaj znacznik meta article:author zawierający krytyka.
<meta property="article:author" content="Tomasz Raczek" />

Źródło

Nie musisz nic dodawać ani zmieniać. Źródło pobierane jest automatycznie na podstawie URL.

Ocena

Nasze znaczniki

Dodaj klasę mediakrytyk_score do znacznika zawierającego ocenę.
<div class="mediakrytyk_score">8/10</div>

Open Graph

Dodaj znacznik meta article:score zawierający ocenę.
<meta property="article:score" content="8/10" />

Tekst

Nasze znaczniki

Dodaj klasę mediakrytyk_text do znacznika zawierającego tekst (streszczenie opinii).
<div class="mediakrytyk_text">Bardzo dobry film, ponieważ (...)</div>

Open Graph

Dodaj znacznik meta article:text zawierający tekst (streszczenie opinii).
<meta property="article:text" content="Bardzo dobry film, ponieważ (...)" />

Data zrecenzowania

Nasze znaczniki

Dodaj klasę mediakrytyk_date do znacznika zawierającego datę zrecenzowania.
<div class="mediakrytyk_date">14.05.2023</div>

Open Graph

Dodaj znacznik meta article:published_time zawierający datę zrecenzowania.
<meta property="article:published_time" content="14.05.2023" />

Przykład

Poniżej przykładowy schemat kodu HTML recenzji umożliwiający pobranie wszystkich danych.

Nasze znaczniki

<article>
<div class="mediakrytyk_movie">Strażnicy Galaktyki 2014</div>
<div class="mediakrytyk_critic">Tomasz Raczek</div>
<div class="mediakrytyk_date">14.05.2023</div>
Treść recenzji (...)
Podsumowanie
<div class="mediakrytyk_text">Bardzo dobry film, ponieważ (...)</div>
<div class="mediakrytyk_score">8/10</div>
</article>

Open Graph

<head>
<meta property="article:movie" content="Strażnicy Galaktyki 2014" />
<meta property="article:author" content="Tomasz Raczek" />
<meta property="article:published_time" content="14.05.2023" />
<meta property="article:text" content="Bardzo dobry film, ponieważ (...)" />
<meta property="article:score" content="8/10" />
</head>