Szanujemy Twoją prywatność i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Razem z naszymi partnerami wykorzystujemy też pliki "cookie".
Zamykając ten komunikat potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz jej treść.

Regulamin

Definicje

 • Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.
 • Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem https://mediakrytyk.pl, której dotyczy ten Regulamin.
 • Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.
 • Administrator - Tomasz Rychlik, ul. Bobrzańska 22, 61-248 Poznań. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługę udostępnienia zasobów i funkcjonalności Serwisu.

1. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 • 1.2. Dostęp do treści w Serwisie oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega opłatom.
 • 1.3. Użytkownik korzystający z Serwisu musi mieć ukończone 13 lat.
 • 1.4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Ochrona prywatności

 • 2.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator zobowiązuje się także do wykorzystywania ich tylko do celów związanych z prowadzeniem Serwisu i nie udostępni ich podmiotom trzecim.
 • 2.2. Użytkownik może zmienić i usunąć swoje dane osobowe.
 • 2.3. Serwis wykorzystuje pliki "cookie" oraz inne rozwiązania techniczne służące do zbierania informacji o wizytach Użytkownika w Serwisie (np. adres IP, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego). Informacje te wykorzystywane są do celów związanych z prowadzeniem Serwisu.
 • 2.4. Więcej informacji o ochronie prywatności można przeczytać na stronie polityka prywatności.

3. Korzystanie z Serwisu

 • 3.1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 • 3.2. Podstawowa funkcjonalność Serwisu polega na dostępie do informacji o filmach, serialach, programach i grach.
 • 3.3. Do uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu konieczne jest zarejestrowanie konta.
 • 3.4. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto, chyba że Administrator wyrazi zgodę na kolejne.
 • 3.5. Użytkownik może usunąć konto. W celu usunięcia konta należy wysłać żądanie do Administratora. Usunięcie konta jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych Użytkownika.
 • 3.6. Zabronione są działania Użytkownika mogące zaszkodzić poprawnemu funkcjonowaniu Serwisu.
 • 3.7. Użytkownik odpowiada za aktualność i przydatność używanego oprogramowania i sprzętu umożliwiającego korzystanie z funkcjonalności Serwisu.
 • 3.8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania oraz za treści, które umieszcza w Serwisie.
 • 3.9. Treści dodawane przez Użytkownika powinny mieć czytelną formę, nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, nie mogą mieć charakteru reklamowego oraz nie mogą być wulgarne ani obraźliwe.

4. Rola Administratora

 • 4.1. Administrator udostępnia Serwis w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z jego funkcjonalności.
 • 4.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika ani za treści umieszczane przez Użytkownika w Serwisie.
 • 4.3. Administrator zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączania Serwisu.
 • 4.4. Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usług, o czym poinformuje Użytkownika na łamach Serwisu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 • 4.5. Administrator zastrzega sobie prawo do dodawania, modyfikacji oraz usuwania funkcji Serwisu.
 • 4.6. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika, szczególnie gdy naruszone zostały postanowienia Regulaminu.
 • 4.7. Administrator zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub stałego zablokowania dostępu Użytkownikowi do Serwisu, szczególnie gdy naruszone zostały postanowienia Regulaminu.