6.3 10.0 0.0 20
Pozytywnie oceniony przez krytyków
6.4
Pozytywnie oceniony przez użytkowników

Opowieść o Eternals - przedwiecznej rasie nieśmiertelnych istot, które zamieszkiwały Ziemię i ukształtowały jej historię.