Najniżej ocenione

Odrębnie ocenione

Średnio ocenia o 1.3 niżej niż inne źródła