7.2 10.0 0.0 11
Pozytywnie oceniony przez krytyków
7.2
Pozytywnie oceniony przez użytkowników

Historia policjantki, która spróbuje rozbić układ, w którym się wychowała.