6.7 10.0 0.0 17
Pozytywnie oceniony przez krytyków
4.4
Negatywnie oceniony przez użytkowników

Billy, Bones i Rat starają się przetrwać w Detroit, rządzonym przez okrutnego Bully'ego.