5.0 10.0 0.0 11
Negatywnie oceniony przez krytyków
3.4
Bardzo negatywnie oceniony przez użytkowników