7.7 10.0 0.0 10
Bardzo pozytywnie oceniony przez krytyków
6.6
Pozytywnie oceniony przez użytkowników