Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Movies Room (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 68%
  • Liczba recenzji: 647 w tym 640 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 432
  • Liczba recenzji negatywnych: 208
  • Średnio ocenia: 0.2 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 51% wyżej, 21% niżej, 28% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Pandas
  • Najniższa ocena: 0.1 dla Escape Room
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.2 dla Kobiety bez wstydu

Recenzje