Obserwuj

Krzysztof Wdowik

UWAGA! Jeżeli jesteś Krzysztof Wdowik, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.5
  • Pozytywnych recenzji: 40%
  • Liczba recenzji: 15 w tym 15 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 6
  • Liczba recenzji negatywnych: 9
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 60% wyżej, 20% niżej, 20% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.9 dla Ciche miejsce
  • Najniższa ocena: 0.1 dla Escape Room
  • Najbardziej odrębna ocena: 7.5 dla Prawda czy wyzwanie

Recenzje