Obserwuj

Radosław Szalek

UWAGA! Jeżeli jesteś Radosław Szalek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: ?
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 2 w tym 2 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 2
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 2.5 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 100% wyżej, 0% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Star Trek: W nieznane
  • Najniższa ocena: 6.5 dla Zerwany kłos
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.5 dla Zerwany kłos

Recenzje