Obserwuj

Krzysztof Warzała

UWAGA! Jeżeli jesteś Krzysztof Warzała, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 59%
  • Liczba recenzji: 39 w tym 39 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 23
  • Liczba recenzji negatywnych: 16
  • Średnio ocenia: 0.8 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 64% wyżej, 11% niżej, 25% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.2 dla Nienawistna ósemka
  • Najniższa ocena: 1.8 dla Rings
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.2 dla Kobiety bez wstydu

Recenzje