Obserwuj

Albert Nowicki

  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 63%
  • Liczba recenzji: 320 w tym 318 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 200
  • Liczba recenzji negatywnych: 118
  • Średnio ocenia: 0.2 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 56% wyżej, 25% niżej, 19% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Jeffrey
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Samson
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Nieznajomi: Ofiarowanie

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 7 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.