Obserwuj

We'll Always Have the Movies

  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 75%
  • Liczba recenzji: 16 w tym 16 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 12
  • Liczba recenzji negatywnych: 4
  • Średnio ocenia: 1.6 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 33% wyżej, 67% niżej, 0% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Jeffrey
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Samson
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Czas na miłość

Recenzje