Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 73%
  • Liczba recenzji: 108 w tym 90 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 66
  • Liczba recenzji negatywnych: 24
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 48% wyżej, 26% niżej, 26% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Strażnicy cnoty
  • Najbardziej odrębna ocena: 1.0 dla Strażnicy cnoty

Recenzje