Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 77%
  • Liczba recenzji: 51 w tym 47 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 36
  • Liczba recenzji negatywnych: 11
  • Średnio ocenia: 0.1 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 52% wyżej, 24% niżej, 24% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Życzenie śmierci
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Na mlecznej drodze

Recenzje