• Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 72%
  • Liczba recenzji: 167 w tym 138 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 100
  • Liczba recenzji negatywnych: 38

Recenzje