Obserwuj

Patryk Karwowski

UWAGA! Jeżeli jesteś Patryk Karwowski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.1
  • Pozytywnych recenzji: 89%
  • Liczba recenzji: 318 w tym 317 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 281
  • Liczba recenzji negatywnych: 36

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 6 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.