Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
  • Średnia ocena: 6.5
  • Pozytywnych recenzji: 78%
  • Liczba recenzji: 256 w tym 246 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 191
  • Liczba recenzji negatywnych: 55
  • Średnio ocenia: 0.2 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 55% wyżej, 12% niżej, 33% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Cicha noc
  • Najniższa ocena: 0.0 dla Zerwany kłos
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Pierwszy śnieg

Recenzje