Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
UWAGA! Jeżeli jesteś związany z WP (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.6
  • Pozytywnych recenzji: 79%
  • Liczba recenzji: 287 w tym 273 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 215
  • Liczba recenzji negatywnych: 58
  • Średnio ocenia: 0.2 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 58% wyżej, 12% niżej, 30% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Czarna Pantera
  • Najniższa ocena: 0.0 dla Zerwany kłos
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Pierwszy śnieg

Recenzje