Obserwuj

Jacek Dziduszko

UWAGA! Jeżeli jesteś Jacek Dziduszko, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.3
  • Pozytywnych recenzji: 50%
  • Liczba recenzji: 5 w tym 4 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 2
  • Liczba recenzji negatywnych: 2

Recenzje