Obserwuj

Jakub Zagalski

UWAGA! Jeżeli jesteś Jakub Zagalski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 68%
  • Liczba recenzji: 57 w tym 44 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 30
  • Liczba recenzji negatywnych: 14
  • Średnio ocenia: 0.2 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 52% wyżej, 7% niżej, 40% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Anomalisa
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Assassin's Creed
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Annabelle: Narodziny zła

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.