Obserwuj

Piotr Dobry

UWAGA! Jeżeli jesteś Piotr Dobry, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.7
  • Pozytywnych recenzji: 88%
  • Liczba recenzji: 101 w tym 41 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 36
  • Liczba recenzji negatywnych: 5
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 76% wyżej, 12% niżej, 12% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Czarna Pantera
  • Najniższa ocena: 4.0 dla American Honey
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla American Honey

Recenzje