UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Esensja (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.6
  • Pozytywnych recenzji: 78%
  • Liczba recenzji: 459 w tym 452 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 352
  • Liczba recenzji negatywnych: 100
  • Średnio ocenia: tak samo jak inne źródła
  • Poziom ocen: 49% wyżej, 20% niżej, 32% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Królowa pustyni
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Anomalisa

Recenzje