Obserwuj

Piotr Nyga

UWAGA! Jeżeli jesteś Piotr Nyga, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 3 w tym 3 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 2
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.5 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 0% wyżej, 67% niżej, 33% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.3 dla Zimna wojna
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Twarz
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Twarz

Recenzje