Obserwuj

Marcin Mroziuk

UWAGA! Jeżeli jesteś Marcin Mroziuk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.1
  • Pozytywnych recenzji: 95%
  • Liczba recenzji: 21 w tym 21 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 20
  • Liczba recenzji negatywnych: 1

Recenzje