Obserwuj

Krzysztof Spór

UWAGA! Jeżeli jesteś Krzysztof Spór, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.0
  • Pozytywnych recenzji: 88%
  • Liczba recenzji: 60 w tym 59 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 52
  • Liczba recenzji negatywnych: 7
  • Średnio ocenia: 0.3 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 55% wyżej, 5% niżej, 39% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Niemiłość
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Pierwszy śnieg
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Pomniejszenie

Recenzje