Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
UWAGA! Jeżeli jesteś związany z naEKRANIE (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 69%
  • Liczba recenzji: 526 w tym 526 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 363
  • Liczba recenzji negatywnych: 163

Recenzje