Obserwuj

naEKRANIE

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z naEKRANIE (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 66%
  • Liczba recenzji: 1319 w tym 1315 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 872
  • Liczba recenzji negatywnych: 443

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 7 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.