naEKRANIE

 • Średnia ocena: 6.4
 • Pozytywnych recenzji: 71%
 • Liczba recenzji: 308 w tym 308 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 219
 • Liczba recenzji negatywnych: 89

Rozkład ocen

 • 10
  2
 • 9
  27
 • 8
  69
 • 7
  66
 • 6
  55
 • 5
  41
 • 4
  19
 • 3
  19
 • 2
  9
 • 1
  1

Recenzje