naEKRANIE

 • Średnia ocena: 6.3
 • Pozytywnych recenzji: 68%
 • Liczba recenzji: 414 w tym 414 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 282
 • Liczba recenzji negatywnych: 132

Rozkład ocen

 • 10
  2
 • 9
  32
 • 8
  96
 • 7
  81
 • 6
  71
 • 5
  62
 • 4
  30
 • 3
  28
 • 2
  11
 • 1
  1

Recenzje