Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Anna Tatarska

UWAGA! Jeżeli jesteś Anna Tatarska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 69%
  • Liczba recenzji: 291 w tym 255 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 175
  • Liczba recenzji negatywnych: 80
  • Średnio ocenia: 0.3 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 41% wyżej, 21% niżej, 38% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Niemiłość
  • Najniższa ocena: 1.7 dla Nowe oblicze Greya
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.3 dla Sully

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.