Aktivist!

 • Średnia ocena: 7.7
 • Pozytywnych recenzji: 91%
 • Liczba recenzji: 71 w tym 69 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 63
 • Liczba recenzji negatywnych: 6

Rozkład ocen

 • 10
  17
 • 9
 • 8
  32
 • 7
 • 6
  14
 • 5
 • 4
  6
 • 3
 • 2
 • 1

Recenzje