Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Aktivist! (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.9
  • Pozytywnych recenzji: 95%
  • Liczba recenzji: 192 w tym 174 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 165
  • Liczba recenzji negatywnych: 9
  • Średnio ocenia: 0.9 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 77% wyżej, 11% niżej, 13% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Sweet Country
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Bez słowa
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Szatan kazał tańczyć

Recenzje