Aktivist!

  • Średnia ocena: 7.6
  • Pozytywnych recenzji: 92%
  • Liczba recenzji: 60
  • Liczba recenzji pozytywnych: 55
  • Liczba recenzji negatywnych: 5

Recenzje