Aktivist!

 • Średnia ocena: 7.7
 • Pozytywnych recenzji: 91%
 • Liczba recenzji: 74 w tym 70 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 64
 • Liczba recenzji negatywnych: 6

Rozkład ocen

 • 10
  17
 • 9
 • 8
  33
 • 7
 • 6
  14
 • 5
 • 4
  6
 • 3
 • 2
 • 1

Recenzje