Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Bernadetta Trusewicz

UWAGA! Jeżeli jesteś Bernadetta Trusewicz, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 71%
  • Liczba recenzji: 392 w tym 367 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 259
  • Liczba recenzji negatywnych: 108
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 53% wyżej, 23% niżej, 24% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Wyspa psów
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Syn Królowej Śniegu
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Nie oddychaj

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.