Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
UWAGA! Jeżeli jesteś związany z reflektor (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 107 w tym 104 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 70
  • Liczba recenzji negatywnych: 34
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 39% wyżej, 38% niżej, 23% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Lady Bird
  • Najniższa ocena: 1.7 dla Reakcja łańcuchowa
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.3 dla Wołyń

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.