reflektor

 • Średnia ocena: 6.5
 • Pozytywnych recenzji: 60%
 • Liczba recenzji: 50 w tym 48 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 29
 • Liczba recenzji negatywnych: 19

Rozkład ocen

 • 10
  5
 • 9
 • 8
  9
 • 7
 • 6
  15
 • 5
  14
 • 4
 • 3
  5
 • 2
 • 1

Recenzje