UWAGA! Jeżeli jesteś związany z reflektor (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 69%
  • Liczba recenzji: 123 w tym 120 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 83
  • Liczba recenzji negatywnych: 37

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.