reflektor

 • Średnia ocena: 6.3
 • Pozytywnych recenzji: 53%
 • Liczba recenzji: 40 w tym 38 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 20
 • Liczba recenzji negatywnych: 18

Rozkład ocen

 • 10
  4
 • 9
 • 8
  6
 • 7
 • 6
  10
 • 5
  13
 • 4
 • 3
  5
 • 2
 • 1

Recenzje