Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
  • Średnia ocena: 6.6
  • Pozytywnych recenzji: 66%
  • Liczba recenzji: 88 w tym 85 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 56
  • Liczba recenzji negatywnych: 29
  • Średnio ocenia: 0.1 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 39% wyżej, 35% niżej, 26% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla The Florida Project
  • Najniższa ocena: 1.7 dla Reakcja łańcuchowa
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.3 dla Wołyń

Recenzje