Obserwuj

Patrycja Mucha

UWAGA! Jeżeli jesteś Patrycja Mucha, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.0
  • Pozytywnych recenzji: 45%
  • Liczba recenzji: 39 w tym 31 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 14
  • Liczba recenzji negatywnych: 17
  • Średnio ocenia: 0.8 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 32% wyżej, 52% niżej, 16% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Lady Bird
  • Najniższa ocena: 2.5 dla Ornitolog
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.3 dla Lobster

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 5 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.