Obserwuj

Miron Kądziela

  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 64%
  • Liczba recenzji: 36 w tym 33 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 21
  • Liczba recenzji negatywnych: 12
  • Średnio ocenia: 1.3 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 17% wyżej, 60% niżej, 23% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Tamte dni, tamte noce
  • Najniższa ocena: 1.5 dla Niepoczytalna
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Okja

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 2 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.