Obserwuj

Suchoty

  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 63%
  • Liczba recenzji: 32 w tym 32 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 20
  • Liczba recenzji negatywnych: 12
  • Średnio ocenia: 1.3 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 17% wyżej, 60% niżej, 23% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Tamte dni, tamte noce
  • Najniższa ocena: 1.5 dla Niepoczytalna
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Okja

Recenzje