Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Kalejdoskop Wrocław (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 61%
  • Liczba recenzji: 276 w tym 234 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 142
  • Liczba recenzji negatywnych: 92
  • Średnio ocenia: 0.3 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 41% wyżej, 31% niżej, 28% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Syn Królowej Śniegu
  • Najbardziej odrębna ocena: 1.0 dla Mother!

Recenzje