Obserwuj

Aleksander Młyński

UWAGA! Jeżeli jesteś Aleksander Młyński, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.1
  • Pozytywnych recenzji: 80%
  • Liczba recenzji: 49 w tym 44 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 35
  • Liczba recenzji negatywnych: 9
  • Średnio ocenia: 0.1 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 52% wyżej, 16% niżej, 32% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Personal Shopper
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Personal Shopper

Recenzje