Obserwuj

Maciej Rydel

  • Średnia ocena: 6.0
  • Pozytywnych recenzji: 45%
  • Liczba recenzji: 12 w tym 11 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 5
  • Liczba recenzji negatywnych: 6
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 40% wyżej, 0% niżej, 60% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Lobster
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Raz się żyje
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Lobster

Recenzje