Obserwuj

Maciej Stasierski

UWAGA! Jeżeli jesteś Maciej Stasierski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.0
  • Pozytywnych recenzji: 59%
  • Liczba recenzji: 130 w tym 44 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 26
  • Liczba recenzji negatywnych: 18
  • Średnio ocenia: 0.5 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 44% wyżej, 35% niżej, 21% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Nazywam się Cukinia
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Syn Królowej Śniegu
  • Najbardziej odrębna ocena: 1.0 dla Mother!

Recenzje