Obserwuj

WatchingClosely

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z WatchingClosely (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.9
  • Pozytywnych recenzji: 52%
  • Liczba recenzji: 106 w tym 23 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 12
  • Liczba recenzji negatywnych: 11

Recenzje