Obserwuj

Maksymilian Marszałek

UWAGA! Jeżeli jesteś Maksymilian Marszałek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 73%
  • Liczba recenzji: 15 w tym 15 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 11
  • Liczba recenzji negatywnych: 4

Recenzje