Obserwuj

Maciej Karwowski

  • Średnia ocena: 4.3
  • Pozytywnych recenzji: 32%
  • Liczba recenzji: 59 w tym 57 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 18
  • Liczba recenzji negatywnych: 39
  • Średnio ocenia: 1.7 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 20% wyżej, 61% niżej, 19% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Bracia Lumière
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Nowe oblicze Greya
  • Najbardziej odrębna ocena: 1.0 dla Autopsja Jane Doe

Recenzje