Obserwuj

Łukasz Spich

  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 79%
  • Liczba recenzji: 103 w tym 103 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 81
  • Liczba recenzji negatywnych: 22
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 60% wyżej, 19% niżej, 21% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Wyspa psów
  • Najniższa ocena: 0.0 dla Szkoła uwodzenia Czesława M.
  • Najbardziej odrębna ocena: 1.0 dla Life

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.