Obserwuj

Karol Kućmierz

UWAGA! Jeżeli jesteś Karol Kućmierz, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 8.1
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 9 w tym 3 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 3
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 0.8 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 100% wyżej, 0% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.3 dla Okja
  • Najniższa ocena: 8.0 dla Wszystko, co kocham
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.3 dla Okja

Recenzje