Obserwuj

Dawid Dróżdż

UWAGA! Jeżeli jesteś Dawid Dróżdż, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.3
  • Pozytywnych recenzji: 73%
  • Liczba recenzji: 15 w tym 11 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 8
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: 0.4 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 64% wyżej, 27% niżej, 9% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla The Square
  • Najniższa ocena: 3.3 dla Pomniejszenie
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Najlepszy

Recenzje