Obserwuj

Joanna Krygier

UWAGA! Jeżeli jesteś Joanna Krygier, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 86%
  • Liczba recenzji: 10 w tym 7 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 6
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.8 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 57% wyżej, 14% niżej, 29% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.3 dla Zgoda
  • Najniższa ocena: 1.7 dla Volta
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.7 dla Czuwaj

Recenzje