Obserwuj

Sebastian Smoliński

UWAGA! Jeżeli jesteś Sebastian Smoliński, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 56%
  • Liczba recenzji: 36 w tym 16 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 9
  • Liczba recenzji negatywnych: 7
  • Średnio ocenia: 0.5 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 38% wyżej, 38% niżej, 25% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla The Florida Project
  • Najniższa ocena: 3.3 dla Wołyń
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.3 dla Wołyń

Recenzje