UWAGA! Jeżeli jesteś związany z FDB (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 791 w tym 731 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 491
  • Liczba recenzji negatywnych: 240
  • Średnio ocenia: tak samo jak inne źródła
  • Poziom ocen: 49% wyżej, 22% niżej, 29% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Wyspa psów
  • Najniższa ocena: 0.0 dla Nowe oblicze Greya
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Nie oddychaj

Recenzje