Obserwuj

Jakub Kucharski

UWAGA! Jeżeli jesteś Jakub Kucharski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.3
  • Pozytywnych recenzji: 55%
  • Liczba recenzji: 20 w tym 20 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 11
  • Liczba recenzji negatywnych: 9

Recenzje