Obserwuj

Gracjan Mikitin

UWAGA! Jeżeli jesteś Gracjan Mikitin, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 80%
  • Liczba recenzji: 17 w tym 15 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 12
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: 0.3 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 60% wyżej, 13% niżej, 27% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Czarny łabędź
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Prawda czy wyzwanie
  • Najbardziej odrębna ocena: 7.0 dla Drapacz chmur

Recenzje