Obserwuj

Kamil Żółkiewicz

UWAGA! Jeżeli jesteś Kamil Żółkiewicz, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.3
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 6 w tym 3 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 2
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 1.1 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 100% wyżej, 0% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 6.0 dla Mamuśki mają wychodne
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Soyer
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.0 dla Point Break - na fali

Recenzje