Obserwuj

Grzegorz Malinowski

UWAGA! Jeżeli jesteś Grzegorz Malinowski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.7
  • Pozytywnych recenzji: 57%
  • Liczba recenzji: 23 w tym 23 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 13
  • Liczba recenzji negatywnych: 10
  • Średnio ocenia: 0.4 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 43% wyżej, 39% niżej, 17% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Paddington 2
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Escape Room
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Kryptonim HHhH

Recenzje