Grzegorz Malinowski

  • Średnia ocena: 5.6
  • Pozytywnych recenzji: 54%
  • Liczba recenzji: 13 w tym 13 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 7
  • Liczba recenzji negatywnych: 6
  • Średnio ocenia: 0.6 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 38% wyżej, 46% niżej, 15% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Cicha noc
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Kryptonim HHhH
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Kryptonim HHhH

Recenzje

Aktywne